تهیه و تامین 250 تن کود اوره در شهرستان خور و بیابانک استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود با تلاش و هماهنگی های به عمل آمده توسط همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان درچهار ماهه سال 99 توانسته ایم 250 تن از انواع کودهای شیمیایی جهت مصرف بهره برداران بخش کشاورزی دراستان اصفهان شهرستان خور و بیابانک را تهیه و توزیع نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید