تامین و توزیع کود اوره در شهرستان سنقر و کلیایی استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

گودرزحیاتی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کرددرتیرماه سال جاری باتلاش همکاران موفق شدیم مقدار253تن کوداوره جهت بهره برداران شهرستان سنقروکلیایی تامین وتوزیع نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید