توزیع 420 تن کود اوره توسط بخش خصوصی در بابل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 420تن کود کشاورزی از نوع اوره در شهرستان بابل در تیرماه سال جاری توسط کارگزاران بخش خصوصی خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود اوره تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 15کارگزار توزیع بخش خصوصی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان بابل توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید