شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان در اندیشه خدمات بهتر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان،با عنایت به حساسیت استان گلستان در بخش کشاورزی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان؛ این فرصت را بوجود آورد مهمترین مسائل و موارد مرتبط با تأمین ، تدارک و توزیع نهاده های مختلف بویژه کود های شیمیایی سال زراعی جاری استان را برای  ارائه خدمات به جامعه کشاورزی بیان نماید.

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان تصریح کرد: در سال جاری، که به ابتکار مقام معظم رهبری، سال حمایت از کالای ایرانی ایرانی به منردم نامگذاری شده است اولا  لازم است خدمت رسانی به مردم که وظیفه اصلی و ماهیت وجودی دستگاههای دولتی است،آهنگ سریع تری به خود بگیرد و از یک حرکت معمولی و عادی به یک نهضت تبدیل شود. این بدان معنی نیست که در گذشته خدمت رسانی انجام نشده است بلکه تائید خدمتگذاری دولت در گذشته و ایجاد حرکت و شتاب بیشتر برای آینده است. وی درادامه افزود:  در مجموعه بخش کشاورزی از جمله مهم ترین خدماتی که کشاورزان و تولید کنندگان به آن نیاز دارند تامین نهاده های کشاورزی است ، که نقش مهمی در در افزاش تولید به همراه دارد وشرکت استان نیز توانست تاکنون در اندیشه ارائه خدمات بیشر به کشاورزان، برنامه ریزی و کود های مورد نیاز کشاورزان را با استراتژی زیر تامین و توزیع نماید:

1-تامین انواع نهاده های با کیفیت و با کمیت مطلوب

2- حمایت از تولید داخلی

3- توزیع در  سراسر استان و در زمان و مکان مناسب

 حسام اظهار داشت: با توجه به افزایش نرخ هزینه های تولید و در مقطعی از سال جاری بواسطه مشکلات بوجود آمده در شبکه حمل و نقل کشور و موجب بروزمشکلاتی در زمینه حمل به موقع کود گردید که خوشبختانه بدیل تقارن زمان بروز آن با زمان پیک مصرف این مشکل با  پشتوانه سیستم در سطح ملی و استانی با کمترین تبعات برطرف شد و خوشبختانه هیچ افزایش قیمتی نیز نداشتیم وی یاد آور  شد:  ، برنامه ابلاغی سال جاری کود های شیمیایی162425 تن انواع کود های شیمیایی ازته، فسفاته و پتاسه است که  تا نیمه اول شهریورماه، 50140 تن تامین شده و 40160 تن در اختیار کشاورزان قرار گرفته است

وی همچنین به وضعیت کود اوره در استان اشاره کرد وگفت:  براساس سنجش جهاد کشاورزی استان نیاز استان ،تا پایان مرداماه نخست سال25 هزار و 200 تن  بوده است بود که در این مدت بیش از 26 هزارتن کود به استان وارد شد با عنایت به این که کمیته نظارتی کود استان نظارت کافی برتوزیع داشته در حال حاضر شرایط کود در استان عادی است و تاپایان شهریور ماه  نیز،  الباقی سهمیه کودی استان حمل و جای هیچ گونه دغدغه و نگرانی نیست.

 وی همچنین  با اعلام این خبر گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون  4470 کود فله شامل : کود اوره و کود سوپرفسفات تریپل   به انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان وارد شد وی با اشاره به اینکه فرآیند عملیات حمل، تخلیه و کیسه گیری کودهای فله در انبارهای گرگان، فاضل آباد و گنبد شرکت صورت گرفته است ، افزود در تمامی مراحل کیسه گیری کودهای فله، با نظارت های انجام شده سعی گردید کار کیسه گیری کودهای ارسالی با بهترین کیفیت انجام و در سطح استان توزیع گردد.

ودر خاتمه اظهار امیدواری کرد:  شایسته است به لحاظ اهمیت کود شیمیایی به عنوان نهاده استراتژیک و یکی از فاکتور های مهم افزایش عملکرد و به تبع آن افزایش درآمد و بهبود وضعیت معشیت کشاورزان،  علیرغم نیاز  بخش کشاورزی استان در این برهه از زمان ؛ با صبوری بهره برداران شاهد تقاضای فزآینده و کاذبی نباشیم و تقاضا  برحسب برش شهرستانی و به میزان مورد نیاز، فرصت را به مصرف کنندگان واقعی در این مقطع بدهند تا به تولید لطمه ای وارد نشود.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید