سهم شهرستان فردوس از توزیع کود اوره

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در تیر ماه سال جاری مقدار 28 تن کود شیمیایی اوره به انبار کارگزاران شهرستان فردوس برای توزیع در بین کشاورزان متقاضی ارسال شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید