توزیع سم در چهار ماهه نخست سالجاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

در چهار ماهه ابتدای سالجاری میزان 1000 لیتر سم تبوکونازول و 1000 لیتر سم پروپیکونازول در استان قم توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید