نظارت بر روند توزیع کود

نظارت کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بر روند توزیع کود به کارگزاران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی  کشاورزی استان گلستان ، از حضور و نظارت کارشناس فنی و بازرگانی  در انبارهای سازمانی استان و کارگزاری  ها خبرداد.هزار جریبی بیان داشت: در چهار ماهه سال جاری بیش از 46 هزار تن انواع کود شیمیایی توسط این شرکت تامین و توزیع شده است 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید