جلسه کمیته کارشناسی تنظیم بازار در تبریز

روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی خبر داد:

جلسه کمیته کارشناسی تنظیم بازار، ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 97/6/20 در محل اتاق جلسه سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد.

در این جلسه پس از بحث و بررسی و تبادل نظر موارد زیر به تصویب رسید:

  1. تشکیل کارگروه استان جهت هماهنگی در امر نظارت، رصد و پایش واردات نهاده های کشاورزی از محل ارز رسمی.
  2. انتخاب اکیب جهت کنترل  و  نظارت بر نهاده های توزیعی در بخش کشاورزی.
  3. ارائه گزارش هفتگی تامین و توزیع کودهای شیمیایی توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید