گذراندن انواع دوره های آموزشی در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان

در راستای ارتقای سطح دانش علمی و عملی و بروز رسانی اطلاعات کارکنان در قالب وظایف محوله و سازمانی، همکاران این مدیریت به انواع دوره های آموزشی شامل حسابداری تعهدی، تکنیک های مصاحبه و روانشناسی برخورد، آشنایی با بازار نهاده های کشاورزی، برنامه و سیاستگزاری توسعه اقتصادی، ادله اثبات دعوی و دفاع در محاکم و آفات انباری اعزام و درحال گذراندن دوره ها می باشند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید