بررسی و نظارت بر روند تخلیه کود فله ارسالی از مبادی در استان قزوین

به گزارش روابظ عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین:

آقای نقی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین به همراه کارشناس بازرگانی و مسئول انبار استان به منظور نظارت از حمل و تخلیه کود اوره فله ارسالی از مبادی به انبار سازمانی استان، از محل انبارها بازدید نمودند.

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید