کودهای مورد نیاز کشت کلزا و دانه های روغنی آماده تحویل می باشد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران:

مهندس راه انجام در اولین جلسه ستاد هماهنگی کشت کلزا که با حضور مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح دانه های روغنی و رئیس سازمان جهاد کشاورزی، معاونین سازمان و مدیران ستادی و شهرستانها در تاریخ 20/6/97 برگزار شد ؛ اظهار داشت با تمهیدات و اقدامات انجام شده کلیه عناصر غذایی مورد نیاز این محصول ( کودهای ماکرو و میکرو ) توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهیه و تدارک شده و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد ، وی با اشاره به فرا رسیدن کشت محصول کلزا در برخی از شهرستانها تاکید کرد مدیریتهای جهاد کشاورزی با هماهنگی کارگزاران به خرید کودهای مورد نیاز اقدام نمایند . وی همچنین یادآور شد براساس برنامه مصوب وزارت متبوع مقدار 10.000 هکتار به کشت کلزا در سال زراعی 98 -97 اختصاص داده شده است .

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید