برداشت جو در استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان اقای فریدون صفایی در خصوص وضعیت کشت جو در استان اصفهان، گفت: در استان اصفهان ۵۵ هزار و ۷۶۴ هکتار کشت جو آبی و ۵۴۱۰ هکتار جو دیم انجام شد که در سطح برداشت جو آبی ۴۲ هزار و ۱۷۱ هکتار و جو دیم ۸۶۰ هکتار است. صفایی همچنین به تولید جو در استان اشاره کرد و افزود: حدود ۱۷۷ هزار و ۱۰۰ تن جو آبی و ۵۶۰ تن جو دیم و مجموع ۱۷۷ هزار و ۶۷۰ تن تولید جو در استان اصفهان تولید شده است. وی گفت: لازم به ذکر است کلیه نیاز کودی استان جهت کشت جو توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان تهیه و در اختیار بهره بردارن قرار گرفته است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید