تخلیه کود نیترات آمونیم با مخلوط سولفات آمونیمدر انبار سازمانی

عملیات تخلیه کود نیترات آمونیم در انبار سازمانی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان از حمل 200 تن کود نیترات آمونیم  سولفات  از مبداء شیراز( صنایع شهدای صدر شیمی )به انبار سازمانی شرکت در استان کردستان خبر داد .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید