استاندارد اجباری کودهای شیمیایی تصویب شد

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی: در مصاحبه با آقای مهندس ملازاده مشاور معاون امورزراعت وزیر جهادکشاورزی و عضو هیئت مدیره و معاون فنی و کنترل کیفی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایشان ضمن اعلام خبر فوق افزودند براساس این مصوبه اجرای استاندارد اجباری کودهای شیمیایی کلرور پتاسیم، سولفات پتاسیم، سولفات آمونیوم، اوره، سوپرفسفات تریپل، سوپرفسفات ساده و دی آمونیوم فسفات به تصویب شورای عالی استاندارد رسید ضابط اجرایی این مصوبه در استان های سراسر کشور سازمان جهادکشاورزی استان متبوع خواهد بود کودهای مورد اشاره بیش از 95% کودهای مصرفی سالیانه ی کشور را با حجم بیش از سه میلیون تن در سال شامل می شود.

ایشان در ادامه افزودند: اجرای این مصوبه نقش بسزایی در ارتقای کیفیت تغذیه ی خاک و گیاه و مغذی شدن غذای تولیدی در کشور دارد.

این روند باعث می گردد تا تولیدکنندگان و واردکنندگان واقعی کودهای شیمیایی بتوانند به فعالیت سالم خود درفضای مناسب پرداخته و تقویت شوند .

لازم به توضیح است که مصوبه ی فوق با سه سال تحقیق، مطالعه و پی گیری های مستمر معاونت زراعت تدوین و درنهایت در شورای عالی استاندارد مصوب گردید.

باتوجه به این مصوبه از این پس کلیه ی تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان کودهای شیمیایی مورداشاره موظف به رعایت استاندارد و درج علامت استاندارد روی بسته بندی کودهای تولیدی یا وارداتی موردنظر بوده و عدم رعایت آن موجب برخورد قانونی مراجع ذی ربط می گردد.

همین خبر در سایر رسانه ها:

- خبرگزاری آریا: استاندارد کودهای شیمیایی تصویب شد

- خبرگزاری دانا: استاندارد اجباری کودهای شیمیایی تصویب شد

- خبرگزاری فارس: استاندارد اجباری کودهای شیمیایی تصویب شد

- خبرگزاری ایلنا: طرح استاندارد اجباری کودهای شیمیایی تصویب شد

اقتصادآنلاین: تصویب استاندارد اجباری کودهای شیمیایی

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید