بررسی راهکارهای حمایت از عاملین توزیع نهاده ها

روز سه شنبه 20 شهریور نشستی با حضور مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین و آقای رستمی نماینده صندوق توسعه بخش کشاورزی و آقای جانی پور مدیر عامل صندوق توسعه بخش کشاورزی شهرستان تاکستان در محل دفتر مدیریت استان  برگزار شد. در این نشست سعی بر ایجاد همکاری دو جانبه جهت حمایت مالی از عاملین توزیع نهاده ها مبنی بر افزایش قدرت خرید و ارائه خدمات بهتر به کشاورزان  و همچنین برقراری تفاهم نامه همکاری با صندوق توسعه بخش کشاورزی انجام پذیرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید