برگزاری مناقصه عملیات حمل و تخلیه وبارگیری انواع نهاده های کشاورزی استان قم در مرداد 99

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات حمل، تخلیه و بارگیری پنج هزار تن انواع نهاده های کشاورزی، در روز شنبه، چهارم مرداد ماه سال جاری ساعت 11 صبح، با هماهنگی کمیسیون معاملات ستاد شرکت،   از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید