کسب رتبه دوم کشوری البرز در حوزه واگذاری تصدی به بخش خصوصی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

علی اکبر ندرلو به نقل از رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در ادامه افزود:  واگذاری برخی از امور به بخش خصوصی و کاهش تصدی گری دستگاه های دولتی می تواند در روند سرعت چرخه کارها و خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع موثر واقع شده و از بروکراسی اداری و سر در گمی مراجعین بکاهد در همین راستا این سازمان ضمن انجام هماهنگی های لازم با وزارت جهاد کشاورزی و برنامه های ارائه شده در سال گذشته واگذاری تصدی گری در بعضی از بخشها و خدمات را در سطح استان اجرایی کرد. در بررسی و ارزیابی های بعمل آمده توسط وزارت جهاد کشاورزی، عملکرد سازمان جهاد کشاورزی استان البرز در سطح سازمان های پیشتاز و نمونه و در رتبه دوم کشوری در سطح وزارتخانه قرار گرفت .
وی اعلام کرد: این موفقیت نتیجه تلاش و زحمات همکاران دستاندر کار در سازمان جهاد کشاورزی استان، ادارات تابعه و بخش خصوصی است و امیدواریم با استمرار و تعاملات دو سویه و موثر مابین بخش دولتی و خصوصی این واگذاری ها به صورت هدفمند و هوشمندانه ادامه داشته باشد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید