کنترل و نظارت بر روند کیسه گیری کود در استان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین:

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین بطور مستمر از نحوه کیسه گیری، وزن گیری و سردوزی کیسه های کود شیمیایی اوره در انبار سازمانی استان نظارت و بازدید می نمایند. نقی زاده در این بازدیدها ضمن ارائه تذکرات لازم جهت رعایت قوانین برتأمین توزیع کود و پرهیز از هرگونه تخلف، به کارشناسان توصیه نمودند تا این کار با بهترین کیفیت ممکن انجام پذیرد. ایشان ضمن اشاره به بارگیری و حمل بموقع کود به انبار کارگزاران خواستار رعایت ضوابط جهت رضایت کشاورزان از نحوه توزیع کود شدند.

 

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید