برگزاری اولین جلسه کمیته نظارت برتوزیع کود شهرستان کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان اولین جلسه کمیته نظارت برتوزیع کود شیمیایی شهرستان کرمان باحضور مدیرجهادکشاورزی شهرستان کرمان،نماینده های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان، صنعت ،معدن وتجارت استان کرمان ، معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان ومعاونین جهادکشاورزی شهرستان کرمان وروسای مراکز خدمات جهادکشاورزی شهرستان کرمان به میزبانی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان کرمان امروزبرگزار گردید دراین جلسه موارد مربوط به نظارت بیشتر ودقیق تر برروند توزیع کودهای شیمیایی مطرح وبررسی گردید

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید