برگزاری جلسه ستاد کود درشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان :

جلسه ستاد کود استان برای توزیع سهمیه پائیزه در مورخه 19/06/97 با حضور معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان ، معاونت برنامه ریزی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان ، مدیر حراست سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان ، مدیر زراعت  سازمان جهاد کشاورزی ، مدیر بازرسی و نظارت سازمان جهاد کشاورزی استان و مدیران شهرستان های تابعه استان تشکیل گردید . در این جلسه ضمن ارائه گزارش تامین و توزیع کود در سال 96 توسط آقای مهندس ادیبان وهمچنین تامین و توزیع کود در شش ماهه سال 97 از مسئولین سازمان درخواست مساعدت برای مدیریت توزیع کود پائیزه را نموده و خواستار ارائه طریق برای توزیع بهینه کودهای ارسالی به شهرستان شدند . در پایان جلسه مقرر گردید :

  1. گردهمایی کارگزاران جهت توزیع کود پائیزه بزودی با حضور مسئولین سازمان جهاد کشاورزان و مدیران شهرستان ها در سالن زیتون سازمان جهاد کشاورزی برگزاری گردد .
  2. تیم نظارتی به صورت فعال تا پایان فصل توزیع از کارگزاران بازدید و گزارشات لازم در ستاد کود بعدی ارائه گردد.
  3. برخورد جدی با افراد سودجو و عاملین متخلف صورت گیرد
  4. 5 روش توزیع پیشنهاد و مقرر شد روش مناسب و قابل کنترل توسط معاونت محترم تولیدات گیاهی به شهرستان ها ابلاغ گردد .

جلسه راس ساعت 11پایان یافت .  

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید