مدیریت بر روند توزیع و نظارت نهاده های کشاورزی استان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران:

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران گفت : به دلیل اهمیت نهاده های کشاورزی و صیانت از حقوق کارگزاران روند توزیع و نظارت نهاده های کشاورزی باید به نحوی مدیریت شود تا راهی برای عرضه خارج از شبکه یا قاچاق کودهای شیمیایی بوجود نیاید و نهاده ها بدون هیچ مشکلی به دست کشاورزان برسد .

مهندس راه انجام با اشاره به اینکه مدیریت توزیع نهاده ها باید در راستای حمایت از منافع تولید کنندگان و بخش کشاورزی باشد ، افزود : این استان به طور جدی بیش ازپیش برمصرف نهاده های کشاورزی که دولت جهت تامین و عرضه آنها یارانه پرداخت می نماید کنترل و نظارت لازم اعمال نموده و خوشبختانه شاهد عملکرد مناسب کارگزاران توزیع نهاده ها در این زمینه هستیم .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید