حضور در جلسه انعقاد قرارداد بیمه های عمر و حوادث کارکنان

روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی گزارش داد:

حضور مهندس وظیفه دان در جلسه انعقاد قرارداد بیمه های عمر و حوادث کارکنان، اشخاص،حریق،ثالث،بدنه... با حضور مدیرکل محترم امور عشایری، مدیرکل محترم شرکت پشتیبانی امور دام، رئیس محترم مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، رئیس محترم موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شعبه شمال شرق کشور، جانشین محترم معاون توسعه‌ مدیریت و منابع، کارشناسان محترم بیمه در سالن جلسات جانشین محترم معاون توسعه‌ مدیریت و منابع واقع در سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید