تهیه و تدارک بذر برای سال زراعی 1399_1400 در استان سیستان و بلوچستاتن

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان

با توجه به برنامه تهیه و تدارک بذر برای سال زراعی1400_1399و به منظور استفاده از بذور اصلاح شده و توزیع ان بین کشاورزان تا کنون مقدار 1370 تن بذر گواهی شده در پایه های مادر و گواهی شده از کشاورزان طرف قرارداد مزارع گندم بذری توسط شرکت خدمات حمایتی استان سیستان و بلوچستان خریداری گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید