برگزاری جلسه کمیته تنظیم بازار در اراک

  جلسه کمیته تنظیم بازار مورخ 97/6/18 با حضور ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی ، مدیریت های شهرستان ها و مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی در محل سالن جلسات سازمان در استان برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی در این جلسه پیرامون واگذاری مسئولیت کنترل و نظارت بر عرضه نهاده های مشمول طرح تنظیم بازار و نظارت دقیق بر نحوه توزیع انواع کودها و جلوگیری از خروج کود از شبکه توزیع بحث گردید و در ادامه مدیریت شرکت خدمات حمایتی  برای هرگونه همکاری جهت نظارت بهتر به منظور بهبود و سهولت در روند توزیع کود اعلام آمادگی نمودند و اظهار داشتند که در همین راستا محموله های ارسالی به هرکارگزار بطور روزانه به مدیریت های شهرستانی اعلام خواهد شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید