تشکیل جلسه کمیته فنی کود در استان مرکزی

روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی گزارش داد:

 

برگزاری جلسه کمیته فنی نهاده ها مورخ 97/6/18 با حضور ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی، مدیریت های شهرستان ها و مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در محل سالن جلسات سازمان.

مباحث مطروحه در این جلسه شامل:

برنامه ریزی دردریافت و توزیع فصلی و به موقع کودهای یارانه ای توسط کارگزاران تحت کنترل مدیریت های هر شهرستان. .

اهمیت انجام آزمون خاک وشناسایی واقعی شرایط مزارع در جهت کاربرد بهینه و رفع نیاز کودی برای کشت محصولات و بیان شرایط مهیا شده توسط باشگاه کشاورزان در جهت کاهش هزینه ها و آموزش و درک نیاز کودی مزارع و درخواست همکاری بیشتر مدیریت های شهرستان ها در پیشبرد اهداف باشگاه کشاورزان .

افزایش سطح زیر کشت و توزیع بذرکلزا و بررسی مسائل مربوطه.

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید