جلسه شورای معاونین در مجتمع شیمیائی آبیک

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  مجتمع شیمیائی آبیک 

بمنظور تامین و تدارک ملزومات تولید و سایر موارد مطروحه، جلسه ای با حضور مدیر مجتمع ،معاون مالی اداری ، معاون بازرگانی ، رئیس امور مالی و سرپرست امور تولیدات در روز سه شنبه 31 تیرماه 99 در دفتر مدیریت مجتمع برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید