فرایند تحویل اسناد مناقصه عمومی یک مرحله ای امور خودرویی در ستاد شرکت

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، 

فرایند دریافت اسناد مناقصه عمومی یک مرحله ای امور خودرویی، توسط شرکتهای متقاضی (مناقصه گر)، از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، از روز سه شنبه، سی ویکم  تیر ماه سال جاری آ غاز و تا ساعت 19 روز دوشنبه، ششم مرداد ماه به پایان میرسد.

مناقصه یاد شده در روز دوشنبه، بیستم مرداد ماه سال جاری، با حضور اعضاء محترم کمیسیون معاملات ستاد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، در دفتر مرکزی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزارخواهد شد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید