جلسه شورای هماهنگی مدیران ستادی استان فارس

براساس گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

در تاریخ 29 تیرماه 99 حمید ابراهیمی زاده سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، هم اکنون در جلسه شورای هماهنگی مدیران ستادی سازمان جهاد کشاورزی استان  فارس و دستگاه های وابسته به ریاست محمد مهدی قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی در سالن کوثر واقع در ساختمان شماره 2 شرکت نموده و درحال برگزاری می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید