توزیع کود تولیدکنندگان داخلی در کارگزاریهای استان کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:

مهندس قاسمی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان گفت:درراستای حمایت از تولید کنندگان کود درداخل کشور،امکان توزیع بیش از دویست وپنجاه نوع کود،از شرکتهایی که با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تفاهم نامه منعقد نموده اند،در کارگزاریهای استان کرمان فراهم شده است

وی افزود: کشاورزان می توانند کودهای مورد نیاز خودرا در کارگزاریهای سطح استان سفارش دهند و دراسرع وقت تحویل گیرند

(لیست کودهای تفاهم نامه ای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی)

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید