لزوم تهیه کود

لزوم تهیه کودهای کشاورزی از مراکز مجاز توزیع در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید  هزار جریبی  مدیر  شرکت  خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، توزیع نهاده های کشاورزی و حمایت از قشر تلاشگر کشاورز برای ما یک ارزش است، گفت: هدف ما حمایت از کشاورزان و افزایش امنیت غذایی در تولید محصولات کشاورزی است.مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان  گلستان با تصریح براینکه خدمات توزیع کود برای کشاورزان گلستان باید بصورت دقیق و منظم انجام شود، افزود: دولت برای تامین کود های اصلی کشاورزی و حمایت از بخش کشاورزی ارز یارانه ای و یارانه دولتی قرار داده است.وی با اشاره به اینکه کشاورزان میتوانند از خدمات مشاوره ای کارگزاران متخصص توزیع نهاده های کشاورزی بهره مند شوند، اضافه کرد: کشاورزان، قشر تلاشگر و سلامت جامعه هستند.این مسئول با یادآوری اینکه سال گذشته سال سختی بر. تامین کود های زراعی از سوی دولت بود، اظهار داشت: کشاورزان باید از همه کودهای اصلی و ریزمغذی  های برای افزایش کمی و کیفی تولیدات گیاهی خود استفاده کنند.هزار جریبی  با تاکید براینکه کشاورزان باید کودهای خود را از مراکز مجاز و شبکه های کارگزاری توزیع در مناطق مختلف استان تهیه کنند، تصریح کرد: خرید نهاده های کشاورزی از خارج شبکه مجاز توزیع، کشاورزان را با چالش جنس های نامرغوب و ضرر های اقتصادی مواجه می کندمدیر  شرکت  خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان امنیت غذایی و کشاورزی پایدار را برای کشور بسیار پر اهمیت دانست و ادامه داد: امنیت غذایی موجب ایجاد و حفظ سلامت در جامعه می شود.وی با یادآوری اینکه تولید بیشتر محصولات کشاورزی، امنیت غذایی را شکل می دهد، خاطرنشان کرد: وجود علوم و فنون بروز در کار و تبدیل کشاورزی معیشتی و صنعتی به کشاورزی پایدار‌ که از سیاست های وزارت جهاد کشاورزی است، این فعالیت را به یک بخش سود آور برای سرمایه گذاری و اشتغال زایی مبدل خواهد کرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید