فروش مستقیم کود اوره به کارخانه قند شیروان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

مهندس محسن نظام دوست مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی از توزیع 50 تن کودکشاورزی از نوع اوره در شهرستان شیروان ، کارگزاری کارخانه قند ، در خرداد ماه سال جاری بصورت مستقیم خبرداد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید