ساماندهی کارخانجات تولید داخل

طرح ساماندهی کارخانجات تولید کود های ازته در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی  مدیر شرکت خدمات  حمایتی کشاورزی استان گلستان در زمینه رویكرد جدید شركت درارائه خدمات و نیز طرح ساماندهی کارخانجات تولید کود های ازته به بیان تامین ، بازاریابی و تـوسعه کود های غیر یارانه ای  ودر قالب  عقد تفاهم  نامه  با دفتر مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور پرداختند و تصریح کردند: کود های ازته غیر یارانه ای نیز کما فی السابق وارد سبد مصرفی کارگزاران استان خواهد شد و ی همچنین از ایجاد بانک اطلاعاتی  کارخانجات تولید  کود های ازته در استان خبرداد که این کود ها شامل اوره با پوشش گوگردی، نیترات کلسیم، زیستی ریزوبیوم و سولفات آمونیوم با ظرفیت اسمی بیش از 23 هزارتن در استان خبرداد امید است با بهره گیری از  تمامی ظرفیت ها و پتاسیل های موحود استان بتوانیم کارخانجات کود استان را به مسیری مناسب هدایت کنیم که تا علاوه بر تامین مواد مغذی برای گیاه و باعث بهتر شدن راندمان تولید کشاورزی در استان شویم. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید