رشد13 درصدی حمل کود از مبادی به استان گلستان در مقایسه با سال گذشته

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار  جریبی مدیرشرکت خدمات  حمایتی کشاورزی استان گلستان وی با اشاره آمار حمل  بیش از43 هزارن کود شیمیایی  از ابتدای سال  جاری و  تاکنون  خبرداد  که در مقایسه با سال  گذشته که بیش از38 هزارتن بوده،13 درصد رشد داشته است این کود ها شامل اوره، کلرور پتاسیم و  نیترات آمونیوم سولفات بوده است که اوره از مبادی بندر امام(ره)، بجنورد، مرودشت ،عسلویه و... نیترات آمونیوم سولفات از شرکت شهدای صدر شیمی و  کلرور  پتاسیم  از مجتمع فرآورده های فسفات کارون. از طریق خطوط ریلی و ناوگان جاده ای وارد استان شده است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید