تشکیل جلسه کمیته بذر با حضور ریاست سازمان جهاد کشاورزی و مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی:

در این جلسه وضعیت و میزان تامین بذور غلات مورد نیاز استان برای کشت سال زراعی 98-97 اعلام و تصمیماتی در خصوص نحوه توزیع گرفته شد. شایان ذکر است که سهمیه بذر مورد نیاز استان ۲۷ هزار تن از انواع طبقات مختلف بذر غلات می باشد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید