حمل انواع نهاده کشاورزی در استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت : کارگزاران شهرستان هایی که در فاصله 200-150 کیلومتری از مرکز استان قرار دارند، از ابتدای قرارداد حمل درون استانی( ابتدای مهر98) تا پایان خرداد ماه 19 درصد حمل نهاده از حجم کل قرارداد را به خود اختصاص داده اند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید