ارسال اصل بارنامه های استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی اعلام کرد: تاکنون تمامی اصل بارنامه های خراسان جنوبی ارسال شده است.

محمد تقی آژنگ افزود: این بارنامه ها شامل حمل و نقل هاگ بار، پرستوی مهاجر و آبادان بوده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید