گزارش عملکرد مرداد ماه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین:

با توجه به تلاش کلیه همکاران جهت پیشبرد اهداف و سیاست های کلان شرکت و علیرغم مشکلات حمل سهمیه های موجود، عملکرد مرداد ماه کلیه واحدها به شرح ذیل بیان می گردد؛


در مرداد ماه سال جاری طی ابلاغی از سوی مدیرعامل محترم شرکت سرکار خانم آرسته بعنوان ذیحساب و مسئول امور مالی شرکت انتخاب شده و تعدادی از همکاران نیز فعالیت خود را در واحدهای دیگر شرکت ادامه می دهند.

در واحد باشگاه کشاورزان با توجه به 23 تماس تلفنی و 6 مراجعه حضوری 3 مورد ثبت نام و عضویت انجام پذیرفته و توصیه های فنی ارائه شده توسط کارشناسان مربوطه به کشاورزان 4 مورد گزارش شده است. اطلاعات هواهشناسی نیز بصورت روزانه در سامانه ضبط و بارگذاری می گردد. همچنین اغلب کارگزاران جهت دریافت اطلاعات بهترین زمان مصرف کود و انتقال یافته های تحقیقاتی به کشاورزان، به باشگاه مراجعه داشته اند.

در واحد بازرگانی میزان کود اوره حمل شده از مبادی در مرداد ماه 2900 تن و سایر کودهای تکلیفی 900 تن بوده است که جمعاً فروش مرداد ماه 3800 تن کود تکلیفی می باشد.

لازم به توضیح است میان کود اوره تعیین مقضد نشده 821 تن و میزان کود حمل نشده از مبادی 75 تن می باشد که به امید خدا سعی می شود تا در اولین زمان ممکن تعیین مقصد گردد.

بازدید از انبارهای کارگزاران استان همچنان انجام م گیرد و کلیه موارد بررسی و صورتجلسه آن تنظیم می گردد و تلاش برای رفع نواقص و مشکلات کارگزاران ادامه دارد. در طی ماه اخیر تعداد 15 کارگزاری بازدید شده است.

تعداد نمونه های برداشت شده از کودهای وارده به انبار سازمانی 7 مورد و انبار کارگزاران 12 مورد گزارش شده است که تمامی نمونه ها جهت انجام آزمایش و اعلام نتیجه به مرکز مطالعات کاربردی نهاده های کشاورزی ارسال شده اند. خوشبختانه کلیه نتایج آزمایش شده بدون مشکل بوده است.

مدیریت محترم شرکت، کارشناسان بازرگانی و واحد حراست در نظارت مستقیم بر توزیع نهاده ها در انبار کارگزاران استان در مرداد ماه حضور داشته اند.

تعداد جلسات برگزار شده با همکاران و سایرین 13 مورد انجام شده است.

قرارداد خدمات خودرویی منعقد شده و شرکت برنده مناقصه، فعالیت خود را آغاز نموده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید