بازدید مدیر

بازدید مدیر از انبار سازمانی گرگان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی، مدیر شرکت خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان، ازروند تخلیه ، کیسه گیری و بارگیری کو اوره د فله در انبار سازمانی گرگان بازدید بعمل آورد وی با بیان این که یکی از عوامل موثر در افزایش  راندمان تولید استفاده به موقع کود اوره می باشد چرا که این فاکتور همبستگی مثبت با تولید داشته ضمن این که می تواند  گیاه را از عوامل محدود کننده دور نگه دارد   در ادامه  افزود:در سال زراعی با توجه به شرایط حادث شده، اهمیت بازرگانی کود اوره  و تسریع  در کیسه گیری کوداوره فله دوچندان شده است لذا با تامین به موقع نیاز گیاه، می توان شدت تنش ها را کاهش داد تا ضمن حاکم شدن آرامش در جامعه کشاورزی و ارائه خدمات کشاورزی مطمئن تر، موجب جلب اعتماد بیشتر جامعه کشاورزان به شرکت گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید