بازدید کارشناسان مدیریت استان از پارت های 62 و 70 آماده تولید کود

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ؛

در مورخ 99/4/23 از پارتهای 62 و 70 تولید کود نیترات آمونیوم مخلوط با سولفات آمونیوم شرکت صدر شیمی بازدید به عمل آمد ، مهندس ملکی کارشناس کود و بذر شرکت خدمات حمایتی تهران گفت :در این بازدید کیسه های کود از لحاظ نوشته های چاپی روی کیسه ها ، وزن کیسه ها به صورت تصادفی ، دانه بندی ظاهری کود ، زمان بندی برنامه تولید و ... مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه برای انجام مراحل بعدی به امور کود و مدیریت محترم توزیع و نگهداری و معاونت فنی و کنترل کیفی و مدیریت بازرگانی ارسال گردید .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید