ارسال کود از مبادیهای مختلف به استان مرکزی

ارسال کودهای اوره و نیترات سولفات آمونیم از مبادهای مختلف به انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی - خرداد و تیرماه 1399

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی  از ورود کودهای اوره  و نیترات به انبارهای سازمانی اراک  خبر داد. سید علیرضا موسوی  با اعلام این خبر افزود: با عنایت به تخصیص کود های اوره و نیترات آمونیم مخلوط با سولفات  از محل سهمیه استان، ارسالی از مبادهای مختلف  ( بندر امام – عسلویه – مرودشت – کرمانشاه) به مقدار 2578 تن  از تاریخ 99/3/1/لغایت 99/4/24 به تدریج وارد انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی گردیده است .

وی افزود: کودهای وارده فوق الذکر بصورت فله و کیسه وارد انبارهای سازمانی شده است و کود اوره فله به محض تخلیه در انبارها شروع به کیسه گیری شده است و از طریق پیمانکار حمل به کارگزاران تحت پوشش استان حمل گردیده است، تا نیازها کشاورزان منطقه  برطرف گردد . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید