جلسه بازگشایی پاکات مناقصه نیروهای حفاظت فیزیکی

جلسه بازگشایی پاکات مناقصه نیروهای حفاظت فیزیکی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان از بازگشایی پاکت های مربوط به مناقصه نیروهای حفاظت فیزیکی استان کردستان با حضور اعضای کمیسیون معاملات استان و شرکت کنندگان در مناقصه خبر داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید