بازدید دوره ای از انبار کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی استان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

فریدون نقی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین اعلام کرد؛ به جهت بازدیدهای دوره ای از انبار کارگزاران، کارشناسان فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین در هفته جاری از انبارهای کارگزاری توزیع کود شیمیایی کارگزاران شهرستان بازدید کرده و موارد و تذکرات لازم در خصوص انبارداری، چیدمان، نظافت انبار، نمونه گیری و کنترل کیفی و توزیع با قیمتهای مصوب طبق دستورالعمل های شرکت، به آنها داده شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید