سامانه بوجاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

اتحادیه تعاون روستایی استان همدان که سامانه بوجاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان به صورت اجاره در اختیار دارد، عملیات بوجاری 500 تن بذر جو را آغاز کرده است.

آقای علیرضا رنجبر ضرابی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان با اعلام این خبر گفت سامانه بوجاری این مدیریت طی قراردادی تا تاریخ بیست و پنجم شهریورماه بصورت اجاره در اختیار اتحادیه تعاونی روستایی استان همدان قرار دارد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید