آغاز کیسه گیری کود فله در انبار سازمانی استان ایلام

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام با بیان این که در دهه اول شهریور ماه سالجاری میزان 700 تن کود اوره فله به استان تخصیص، حمل و تخلیه شده است و با توجه به نیاز کشاورزان، عملیات کیسه گیری کود اوره جهت توزیع بموقع به انبار کارگزاران شروع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید