شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، پیشرو در تامین و توزیع به موقع نهاده های کشاورزی

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:

امروزدر جریان برگزاری ششمین گردهمایی سراسری کشت محصولات زراعی، (98-97) که با حضور و سخنرانی آقای مهندس حجتی وزیر جهادکشاورزی و سایر مسئولان ارشد وزارت جهادکشاورزی آغازشد، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از ایشان لوح تقدیر برای تامین و توزیع به موقع نهاده های کشاورزی دریافت نمود. هم چنین مدیریت های استانی کردستان و مرکزی این شرکت، برای فعالیت شایان توجه در زمینه تامین و توزیع به موقع نهاده های کشاورزی دراستان خود لوح تقدیر دریافت داشتند. طی یک سال گذشته این دومین باری است که شرکت خدمات حمایتی کشاورزی توسط مقام عالی وزارت متبوع مورد تقدیر قرار می گیرد که این بیانگر عملکرد خوب این شرکت علی رغم محدویت ها به ویژه محدودیت های مالی و اعتباری است.

در این گردهمایی، آقای مهندس حجتی ضمن تبیین برخی مشکلات درتامین نهاده ها به خصوص کود اوره، افزودند: با پی گیری های ما مشخص شده که شرکت های پتروشیمی 5/2 میلیون تن اوره را که ازمنابع تجدید ناپذیر نیز هست برای منافع خود صادر می کنند.

این گردهمایی با سخنرانی آقای مهندس کشاورز معاون وزیر در امور زراعی و رئیس هیات مدیره شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ادامه یافت. ایشان نیز در سال جاری از فعالیت های شرکت در مقاطع مختلف تقدیر داشته و اظهار داشتند که شرکت خدمات حمایتی کشاورزی فعالیت های جاری خود به توصیه نسخه کودی توسعه دهد.

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سال جاری در مقاطع مختلف از سوی معاونین وزیر و کلیه رؤسای جهادکشاورزی استان های سراسر کشور برای تامین و توزیع به موقع نهاده های کشاورزی به ویژه انواع کود، تقدیرنامه دریافت نموده است.

در لینک های زیر می توانید گزارش های اخذ شده توسط رسانه ها و خبرگزاری های مختلف را مطالعه بفرمایید:

خبرگزاری دانا: تقدیروزیرجهادکشاورزی ازشرکت خدمات حمایتی کشاورزی برای تامین و توزیع به موقع نهاده ها

خبرگزاری اگنا: تقدیر از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در تامین و توزیع به موقع نهاده ها

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید