آغاز برداشت گلرنگ از مزارع مبارکه شهرستان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی با بیان اینکه برداشت گلرنگ تا پایان تیر ادامه دارد گفت: پیش بینی می‌شود بیش از ۵۰۰ تن از مزارع زیر کشت برداشت شود. صفایی با اشاره به افزایش سطح زیر کشت این محصول به ۸۰ هکتار افزود: متوسط عملکرد گلرنگ دو نیم تن در هکتار است و این محصول به صورت تضمینی هر کیلوگرم سه هزار و ۶۷۰ تومان از کشاورزان خریداری می‌شود. وی گفت:امسال بیش از ۲۵۰ هکتار از اراضی شهرستان مبارکه، زیر کشت دانه‌های روغنی رفته است. صفایی گفت: گیاه روغنی گلرنگ به دلیل داشتن دوره‌ی رشد کوتاه و عمق ریشه‌ی زیاد، به کم آبی و شوری مقاوم و به شرایط آب و هوایی این منطقه سازگار است. صفایی افزود: گیاه گلرنگ در شهرستان مبارکه، در دو نوبت کاشت شده و از دانه‌ی این گیاه در تکثیر بذر و روغن کشی و از گل آن در صنایع غذایی و دارویی استفاده می شود. وی گفت: لازم به ذکر است کلیه نیاز کودی شهرستان در خصوص کشت گلرنگ توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان تهیه و در اختیار بهره بردارن قرار گرفته است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید