برگزاری تجدید مناقصه خرید کود دی آمونیوم فسفات گرانوله (تولید داخل)

به گزارش رابط روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

تاریخ برگزاری تجدید مناقصه خرید کود دی آمونیوم فسفات گرانوله (تولید داخل) در مرداد ماه سال جاری خواهد بود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید