نمونه برداری از خوشه های گندم طرح پایلوت استان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

از خوشه های گندم طرح پایلوت تغذیه گیاهی استان قزوین جهت ارائه به آزمایشگاه و آنالیز دانه بندی و سایر آیتم ها نمونه برداری صورت گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید