سهم کارگزاران استان خراسان جنوبی از کود اوره

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در سه ماهه ابتدایی سال جاری مقدار 2787 تن کود شیمیایی اوره به انبار کارگزاران تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برای توزیع بین کشاورزان متقاضی فرستاده شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید