معاون محترم امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: ضریب تامین امنیت غذایی کشور با اتکا به تولید داخل به ۸۰ درصد افزایش یافته است

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان:

جناب اقای مهندس عباس کشاورز معاون محترم وزیر در امور زراعت  در جشن شکرگزاری گندم (خرمانان ) استان کردستان اظهار داشت: تا سال ۹۲ ضریب تامین امنیت غذایی کشور با اتکا به تولید داخل حدود ۵۳ درصد بود و مابقی از خارج وارد می شد اما از سال ۹۲ تاکنون ضریب تامین امنیت غذایی کشور با اتکا به تولید داخل به ۸۰ درصد افزایش یافته است 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید